Biuro Księgowe-Kadrowe‑Płacowe
Wrocław |  E-MAIL: bok@biuro-sk.pl | NIP: 8982212014 | Regon: 361627363 | KRS: 0000560177

Usługi, które świadczymy


KADRY, PŁACE, ZUS

 • Prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, świadectwo pracy i inne dokumenty związane z zatrudnieniem i zwolnieniem) oraz akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna, umowa o współpracy)
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych, ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich, badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Naliczanie list płac
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowania ZUS
 • Rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sprawozdawczość i analiza na potrzeby GUS i PFRON
 • Doradztwo w sprawach kadrowych i płacowych
 • Reprezentacja spółki przed instytucjami ZUS, PIP i US

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań dla organów statystycznych GUS
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu
 • Reprezentowanie przed organami skarbowymi

RYCZAŁT

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku VAT
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego os osób fizycznych
 • Reprezentowanie przed organami skarbowymi

KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie rejestru VAT
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia działalności gospodarczej
 • Reprezentowanie przed organami skarbowymi